Claudia Hernandez

Ma sống

Claudia Hernández sinh năm 1975, là tác giả của năm tập truyện ngắn và hai cuốn tiểu thuyết. Năm 2004, bà nhận giải thưởng của tổ chức Anna Seghers, vinh danh những người đoạt giải về những cổ xuý cho một xã hội công bằng và nhân đạo qua các tác phẩm nghệ thuật của mình. […]