Bên Sông Thạch Hãn

Để biết ơn Thương-Binh V.N.C.H. 1. … Diễn giả vừa dứt câu, tràng pháo tay vang lên. Diễn giả ngưng nói, hơi mỉm cười, nhưng…