CÁC BIẾN THỂ CỦA SIÊU-VI SARS-CoV-2 RẤT NGUY HIỂM

Có nhiều Biến Thể mới của Siêu-Vi SARS-CoV-2 xuất hiện mỗi ngày khi siêu-vi tiếp tục đột biến. Nhưng chỉ một số đáng chú ý…