Ernest Hemingway

Chàng Sư Sử Mẫu Mực

Đinh Từ Bích Thúy dịch và giới thiệu Nguyên tác, “The Good Lion,” trích từ The Complete Short Stories of Ernest Hemingway The Finca Vingía Edition (New York: Scribner, 1987) Lời Giới Thiệu Ernest Hemingway, thành viên sáng chói của Thế Hệ Nhà Văn Lạc Loài giữa hai Thế Chiến (Lost Generation), cũng là một […]