Cambodia trên đường vượt biên

Chuyến xe xuyên màn đêm Trời tối dần tại bến xe Bà Hạt, chúng tôi lên đường. Tôi nhìn lại Sài Gòn lần cuối (lần…