Sông cười

Hắn giũ tay lưới mới tinh phơi trên mái xuồng và đưa xô cá cho Lụa, ánh mắt nồng nàn của hắn dành cho cô…