Ngô Nguyên Dũng

Điểm trang

Mỗi thứ Năm, bà Lê dậy sớm hơn thường lệ. Bảy giờ sáng, chuông đồng hồ réo thức. Vọng qua ô kính khép, hồi chuông nhà thờ gióng lễ. Giờ giấc này, vào những ngày Ðông, trời vẫn còn tối ám. Sang tháng Tám, giữa Hè, luồng sáng những ngày nắng đẹp đã lách qua […]