Nguyễn Đạt

Buổi sáng X

Trông ông chưa già ở tuổi gần bảy mươi; mái tóc dày, mái tóc điểm sương như người ta thường nói, lùa về phía sau, dài xõa hai bên, bồng bềnh, làm đậm vẻ đẹp của gương mặt hơi khắc khổ. Mỗi sáng ông rời khỏi nhà lúc bảy giờ, tất nhiên sớm hoặc muộn […]

Nguyễn Đạt

Mùa xuân giả định

Tưởng nhớ Thanh Tâm Tuyền Có thể dòng suối đen nhảy vào một mùa cho mùa-xuân-đen*, cũng có thể lặn xuống làn nước sâu làm người-hái-hoa-đáy-biển**… Đại khổ nạn là đại-thắng-mùa-xuân, đã dẫn dắt lôi kéo bao sinh linh, phận người, vào một mùa xuân giả định. Anh Tâm trở về Sài Gòn đúng ngày […]