Vách đá cheo leo

Cu Tý chờ không được nữa, lên tiếng giục: “Mặt trời sắp lặn rồi nội. Mình về thôi”. Ông lão không trả lời đứa cháu…