Gối ôm

– Anh. Tắt máy đi ngủ thôi! – Rồi, đã…Chồng tôi nhùng nhằng. – Mười hai giờ rồi. Anh “chát” cho con hay sao, mà…