Thuyền trưởng Joe Biden, người ra khơi giữa cơn bão

Cột mốc 100 ngày của tân nội các tổng thống Joe Biden quả khó làm mỗi người xác định chính xác về ý niệm thời…