Tiển Bạn Phạm Phúc Hưng

Năm Ngọ chúng mình gom tuổi Ngựa Tròn vòng Hoa Giáp tưởng đang vui Giờ đây bạn đã không còn nữa Hưng ạ ! Làm…