TRẦN KỲ TRUNG – MỘT GIỌNG ĐIỆU MỚI CỦA VĂN HỌC HIỆN THỰC PHÊ PHÁN

Thời gian gần đây, những lúc xã hội bị xáo động, hoặc tâm trạng không được thăng bằng, tôi thường tìm đến các văn nhân,…