Khóc Hồ Xuân Hương

Đọc người cũ cảm thương thân phận Ai tài hoa, lận đận là ai? “Ví đây đổi phận làm trai” (*) Thơ hay là tiếng…