Mưa Bay Đầu Ngõ

Mưa bay đầu ngõ trắng như mù sương buổi sáng vương vương chút buồn rất nhẹ… Mưa như hồi Mẹ hôn con buổi mai một…