HỎI SÀI MÔN

Kính gửi chị Huệ Thu vì lâu quá chờ mãi vẫn không thấy SMTĐ hoạt động trở lại ,em không hiểu nguyên do gì ,…