Nỗi Buồn, Mưa Tháng Sáu

“Gởi tặng em Tým và nhớ đến một người. ” Mưa tháng Sáu ướt hàng cau Thôn Vỹ Dấu chân trần hai thế kỷ chưa…