Ðợi Anh

(Thơ Chuyển Thể : mở đầu bằng một bài thơ Lục Bát  và sau đó HT chuyển qua các thể thơ khác dùng ý và…