Rượu Giang Hồ

Rượu đào rót chén pha lê Môi càng nhấp mãi càng tê tái hồn Uống đi uống lệch giang sơn Uống nghiêng trái đất để…