Mua Rượu Tại Thượng Nguồn Sông Sài gòn

Đầu nguồn sông, nước đục khẽ cuộn dòng Bên kia là sóc Thượng Dưới chân đồi dăm ba mảnh ruộng Lúa lưa thưa xơ xác…