Sỏi Đá Cũng Buồn

Giọt lệ héo ru buồn trên phiến đá Mai về đâu? Ơi mộng ước xa xăm Quê hương hỡi tương lai đâu bờ bến? Con…