Vắng Bóng Nàng Thơ / Cũng Đành

Vắng Bóng Nàng Thơ Bấy lâu nay vắng bóng nàng thơ Xướng họa duyên xưa hóa hững hờ Ngao ngán trúc buồn se ngọn thỏ Ngậm…