Xin Em Nhẹ Kéo Màn Nhung Lại

Sẽ có một ngày anh chẳng viết / câu chào Ngày Mới gửi cho em / thì em sao nhỉ em yêu quý / có…