THUỐC CHÍCH-NGỪA-TRUMP DÀNH CHO SIÊU-VI-KHUẨN-TRUMP

TRUMP VACCINE FOR TRUMP VIRUS Trump đã và đang huỷ hoại lòng tin của người dân Mỹ. Vì Trump đã nhiều lần nói với Công…