Huyền thoại về một loài hoa

(chuyện tếu) Ở làng của Lão có 1 cái gò hoang, trên gò mọc đầy hoa mẫu đơn. Người ta đồn rằng gò ấy có…