Vũ Trọng Phụng

Cơm thầy cơm cô

 47 total views,  3 views today

 47 total views,  3 views today

Vũ Trọng Phụng

Một Cái Chết

1. Bảy giờ tối. Hai chúng tôi, cơm chiều xong, vừa định thắng bộ vào dạo chơi loanh quanh mấy phố thì trời bỗng đổ cơn mưa như trút. Phải bó cẳng ngồi nhà cặm […]

 71 total views,  2 views today

Vũ Trọng Phụng

Làm Đĩ

 140 total views,  2 views today

 140 total views,  2 views today

Vũ Trọng Phụng

Giông Tố

 73 total views,  2 views today

 73 total views,  2 views today

Vũ Trọng Phụng

Số Đỏ

 306 total views,  1 views today

 306 total views,  1 views today