Cánh Tay Phải

Truyện Ngắn Liên Sô Trần Hồng Văn phóng tác Vài hàng về tác giả: Aleksandr Solzhenitsyn là một cây đại thụ trong nền văn học thế…