Thơ Chúc Tân Niên

Hạ Thái Trần Quốc Phiệt Bài thơ mừng tuổi buổi khai niên Lời chúc cao hơn cả bạc tiền Đâu phải Chu Thần vung bút…