Phù Dung lâu tống Tân Tiệm

Nguyên tác: Vương Xương Linh 芙蓉樓送辛漸 寒雨連江夜入吳 平明送客楚山孤 洛陽親友如相問 一片冰心在玉壺 Phù Dung lâu tống Tân Tiệm Hàn vũ liên giang dạ nhập Ngô Bình minh…

Kim Lăng Hoài Cổ

Nguyên tác: Lưu-Vũ-Tích 金陵懷古 王濬樓船下益州 金陵王氣黯然收 千尋鐵鎖沉江底 一片阬降出石頭 人世幾回傷往事 山刑依舊枕寒流 . 從金四海為家日 故縲簫簫蘆狄秋 劉禹錫 Kim lăng hoài cổ  Vương Tuấn lâu thuyền há Ích châu,…

Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ

Nguyên tác: Trương-Nhược-Hư  春江花月夜 春江潮水连海平,海上明月共潮生。 滟滟随波千万里,何处春江无月明。 江流宛转绕芳甸,月照花林皆似霰。 空里流霜不觉飞,汀上白沙看不见。 江天一色无纤尘,皎皎空中孤月轮。 江畔何人初见月,江月何年初照人。 人生代代无穷已,江月年年只相似。 不知江月待何人,但见长江送流水。 白云一片去悠悠,青枫浦上不胜愁。 谁家今夜扁舟子,何处相思明月楼。 可怜楼上月裴回,应照离人妆镜台。 玉户帘中卷不去,捣衣砧上拂还来。 此时相望不相闻,愿逐月华流照君。 鸿雁长飞光不度,鱼龙潜跃水成文。 昨夜闲潭梦落花,可怜春半不还家。 江水流春去欲尽,江潭落月复西斜。 斜月沉沉藏海雾,碣石潇湘无限路。 不知乘月几人归,落月摇情满江树。 张若虚 Xuân giang…