Ba Kim

Tùy Tưởng Lục

 54 total views,  3 views today

 54 total views,  3 views today

Ba Kim

Trái Tim Người Nô Lệ

Tác Giả và Tác Phẩm: Nhà văn Ba Kim của Trung hoa tên thực là Lý Nghiêu Ðường, tự là Phế Cam. Cái bút hiệu Ba Kim của ông là do ghép vần đầu và […]

 1,075 total views,  4 views today