Cuối Năm nhìn về quê Mẹ… nhớ Tri Âm

Lạc Thủy họa thơ Chuyển Thể : Kính thưa chư vị thi văn hữu Thấy thơ xướng như lân gặp pháo Lạc Thủy liều đánh…