Yêu Em Một Nửa Câu Kiều

Thà rằng không biết thơ Kiều Có khi lòng chẳng thấy điều xót xa Chỉ còn ôm mộng xa hoa Quen môi nói dối mặc tha…