Bích Phượng

Mẹ…

“Mẹ già như chuối ba hương Như xôi nếp một như đường mía lau Mẹ như bể rộng trời cao Ngọt dòng suối mát sáng sao chín tầng.” (Dáng mẹ hiền – Việt Hải) Tình […]

 95 total views,  1 views today