”ĐẠI NGHĨA DIỆT THÂN”! HƯ – THẬT?

Mùa đông bắt đầu với băng giá phủ trắng xứ lạnh. Riêng ở Hoa Kỳ, không khí đón Noel với tuyết trắng trời vẫn vui…