Niềm Yêu Đã Mất

Niềm Yêu Đã Mất Thập niên ! Lu chết thôi đành hết !!! Một chuỗi ngày dài sống với tôi Vắng bóng cưng rồi buồn…