Chu Thị Minh Huệ

Trên triền dốc

Cáng La sinh nhầm phải cuộc đời hôi. Đời một người mồ côi hết cơm không có người múc thêm, rách áo không ai vá giúp. Ngay từ khi sinh ra Cáng La đã là người […]

 90 total views,  2 views today