Thập Thủ Liên Ngâm

Bút Nở Hoa Ðã Trích Tiên, còn lại Giáng Tiên ! Phải chăng đất lệch hóa trời nghiêng ? Tiền thân vốn dĩ thơ không…