Giọt Mưa Thu – Đặng Thế Phong với “vạn cổ sầu”

Từ ô cửa nhỏ, mưa ngâu chảy ra tới sông dài, bể rộng, bây giờ nhạc sĩ của mưa mùa thu đã đi và đi…