SÂN GA VÀ CHUYỆN ĐÀN CỪU

Sân ga Tặng nhà thơ Như Ý Gialai Chủ nhiệm web Phố Núi Và Bạn Bè – . Ông lão ngồi sân ga Lầm lũi đàn…