Tơ Vương

TƠ VƯƠNG ( Bài xướng) Giọt nắng qua khe vướng ánh tơ, Đong đưa duyên nợ thoáng xa mờ. Nhiều năm soi bóng, sao im…