Ánh Trăng Ao / Trăng Quê

1.  Bài Xướng  Ánh  Trăng  Ao Chiều chiều,em hát khúc đồng dao Lùa nắng cho hương tỏa ngọt ngào Những bước chân trâu bừa lỏm…