Diệu Tần Họa Thơ Hồ Công Tâm

Bài 1  Tâm Sự Người Lính Già  Bốn mươi năm lặng lẽ trôi qua Người lính giờ đây tuổi đã già  Đau xót quê hương…