Chiêm Bao & Một Năm

CHIÊM BAO  Gối tay bực cửa chiều rơi Nghe chiêm bao rót một đời ngả nghiêng Trùng trùng xao động nỗi niềm ……Miền hư không đổ ánh viền…