Đùa Huệ Thu

1- Nghe tin mất trộm, thương cho bạn Cà rá tiền nong bị mất tiêu Mới biết tụi này, đô họ thiếu Xem ra chị…