Khúc Tâm Tư

(Cảm họa bài thơ “Đời Vay Trả” của Đông Hòa Nguyễn Chí Hiệp.) Mến tặng Mái Ấm và  bạn Vĩnh Lưu Dòng sông thiền định…