Đáp Lời Em / Đố Anh Đó

Đáp Lời Em (Đối ý bài thơ “Đố Anh Đó”của đông hương) Tặng em Tým. Anh biết rõ vàng Thu bao lá rụng hạt mưa…