Xem Tranh Của Bạn

Quen quá bạn ơi cái hẻm này Quá nhiều kỷ niệm ở nơi đây Bạn, tôi bao bận từng lê gót Ngất ngưởng đời mượn…