Tự truyện của nhà thơ Hữu Loan kể về “Những Đồi Hoa Sim”

Nhà thơ Hữu Loan, tác giả của bài thơ Màu Tím Hoa Sim được phổ nhạc thành các bài nhạc vàng được nhiều thế hệ…