Elena Pucillo Truong

Lời hứa cho một ảo tưởng

(Nguyên tác tiếng Ý: la promessa di una illusione)                        Bản dịch của Trương Văn Dân)   2030… Tôi đọc cái tin nhắn sau khi nạp tiền điện thoại: “Thời hạn sử dụng có giá […]

 101 total views