Bà Nguyễn Thúy Hạnh và ông Huỳnh Ngọc Chênh
Giáo Già

Bông Hồng Cho Nguyễn Thúy Hạnh Và Huỳnh Ngọc Chênh

Thư Cho Con Giáo Già (Đại Gia đình Nguyễn Ngọc Huy) Bông Hồng Cho Nguyễn Thúy Hạnh Và Huỳnh Ngọc Chênh Ngày 17 tháng 5 năm 2021 Thông tin từ thân nhân và từ giới […]

 847 total views,  5 views today

Giáo Già

Mother Day Nhớ Má

Má ơi nhớ Má quá trời Tay bưng mặt nhớ từng lời Má răng Niệm kinh vô tự bàng hoàng Guốc khua tiếng mõ động hành lang xưa   Áo vàng bay ấm nắng trưa […]

 535 total views,  5 views today